IELTS WRITING TASK 2: DỊCH THUẬT ( SIMON ESSAY )

0
2613

Chào các bạn;

Hôm nay, mình sẽ phân tích cho các bạn 1 bài essay mẫu của thầy SIMON viết nhằm giúp các bạn hiểu cách viết những từ IELTS học thuật. Cách bạn lưu ý tránh tình trạng dịch từng chữ gây khó hiểu trong ngữ cách tiếng Việt, người đọc lưu ý điều này để đối chiếu từ vựng thật hiệu quả nhé!

Ví dụ 1: The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you
agree or disagree with this view?

TỪ VỰNG SỬ DỤNG – HỮU ÍCH – COLLOCATION
1. Find a secure job: tìm một công việc đảm bảo
2. Gender roles: vai trò của các giới
3. Breadwinners and housewives: trụ cột và người phụ nữ trong gia đình
4. Take pride in one’s work = pride oneself on his work: tự hào về công việc của mình
5. Politeness and good manners: sự lịch sự và cách cư xử đúng mực

It is true that many older people believe in traditional values that often seem incompatible with the needs of younger people. While I agree that some traditional ideas are outdated, I believe that others are still useful and should not be forgotten.

On the one hand, many of the ideas that elderly people have about life are becoming less relevant for younger people. In the past, for example, people were advised to learn a profession and find a secure job for life, but today’s workers expect much more variety and diversity from their careers. At the same time, the rules around relationships are being eroded as young adults make their own choices about who and when to marry. But perhaps the greatest disparity between the generations can be seen in their attitudes towards gender roles. The traditional roles of men and women, as breadwinners and housewives, are no longer accepted as necessary or appropriate by most younger people. On the other hand, some traditional views and values are certainly applicable to the modern world. For example, older generations attach great importance to working hard, doing one’s best, and taking pride in one’s work, and these behaviors can surely benefit young people as they enter today’s competitive job market. Other characteristics that are perhaps seen traditional are politeness and good manners. In our globalized world, young adults can expect to come into contact with people from a huge variety of backgrounds, and it is more important than ever to treat others with respect. Finally, I believe that young people would lead happier lives if they had a more ‘old-fashioned’ sense of community and neighborliness.

In conclusion, although the views of older people may sometimes seem helpful in today’s world, we should not dismiss all traditional ideas as irrelevant.(299 words, band 9)

Sự thật rằng rất những giá trị truyền thống trong niềm tin của người lớn tuổivề cách mọi người nên sống, suy nghĩ và hành xử thì không tương thích với lợi íchcủa người trẻ.Trong khi tôi đồng ý rằng một số quan niệm xưa đã trở nên lỗi thời, tôi vẫn tin rằng một số giá trị khác vẫn còn hữu ích và không nên bị lãng quên đi.

Một mặt, nhiều ý niệm từ người già về cuộc sống đang trở nên ít có liên quan hơn đối với người trẻ tuổi. Trước đây, ví dụ, người ta được khuyên học một cái nghề và tìm lấy một công việc ổn đinh cho cuộc đời, nhưng ngày nay, người đi làm mong muốn có nhiều sự khác biệt và sự đa dạng trong con đường sự nghiệp của họ. Bên cạnh đó, các quy tắc xung quanh các mối quan hệ đang dần bị xói mòn khi những người trẻ tuổi có quyền lựa chọn cho riêng mình về người họ sẽ cưới và khi nào sẽ kết hôn. Nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa các thế hệ có thể thấy qua thái độ của họ đối với vai trò giới tình . Vai trò truyền thống của nam giới – với tư cách là người người trụ cột gia đình và phụ nữ – là nội trợ, không còn được chấp nhận như một điều tất yếu hoặc người trẻ cho rằng điều này đã không còn thích hợp.

Mặt khác, một số quan điểm và giá trị truyền thống chắc chắn vẫn mang tính ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Ví dụ, các thế hệ lớn tuổi chú trọng làm việc chăm chỉ, làm việc bằng mọi cố gắng, và biết tự hào về công việc của mình, chắc chắn những các ứng xử này sẽ đem lại lợi ích cho những người trẻ tuổi khi họ bước vào thị trường lao động cạnh tranh ngày nay. Những đặc điểm khác có thể được xem là truyền thống chính là tính lịch sự và nhân cách tốt . Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, những người trưởng thành trẻ tuổi có nhiều khả năng sẽ tiếp xúc với những người từ nhiều nguồn gốc khác nhau, và thật quan trọng hơn bao giờ hết khi họ biết đối xử với người khác với sự tôn trọng. Cuối cùng, tôi tin rằng những người trẻ tuổi sẽ cócuộc sống hạnh phúc hơn nếu họ có vẫn giữ ý niệm lâu đời về tình làng nghĩa xóm .

Tóm lại, mặc dù quan điểm của người cao tuổi đôi khi có vẻ như không hữu ích trong thế giới ngày nay, chúng ta không nên bỏ qua tất cả các ý tưởng truyền thống khi cho rằng chúng không liên quan.

Đoạn 1. Phân tích một số ý niệm truyền thống từ người già đã không tương thích (imcompatible với người trẻ)

-ý niệm về công việc

-ý niệm về vai trò giới tính

-ý niệm về các mối quan hệ

 

Đoạn 2. Phân tích một số ý niệm truyền thống từ người già vẫn liên quan/ hỗ trợ cho người trẻ

-phẩm hạnh khi làm việc

-sự lịch sự và nhân cách tốt

-tình làng xóm láng giếng

(simon thích quan điểm này nên đặt nó ở đoạn 2 thân bài, rồi kết bài rồi, để làm mạnh ý tưởng)

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/letstalkenglishcenter.com/public_html/wp-content/themes/letstalk/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

LEAVE A REPLY