Home Sách Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 – Chương trình thí điểm (có đáp án) PDF

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 – Chương trình thí điểm (có đáp án) PDF

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 – Chương trình thí điểm (có đáp án) PDF

Với cuốn sách Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 – Chương trình thí điểm (Có đáp án) sẽ mang đến cho các em học sinh nhiều dạng bài tập trắc nghiệm theo từng đơn vị học bài trong sách giáo khoa tiếng Anh 12 chương trình mới.

Bộ tài liệu này gồm có cả bản word + pdf dành cho các thầy cô giáo tham khảo, soạn bài cũng như các em học sinh ôn luyện kiến thức.

Link tải sách Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 bản PDF + Word

https://drive.google.com/drive/folders/1-VxC52b7cJccROlIhf9fQQPAvrSdMKgv