Home Uncategorized [PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Cuốn sách Bài tập tiếng anh lớp 11 (Có đáp án) của thầy Bùi Văn Vinh sẽ mang đến cho các em học sinh và thầy cô giáo nguồn tài liệu để tham khảo và bổ trợ nhằm nâng cao kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng làm dạng bài thi tiếng Anh

Nội dung trong sách đượuc biên soạn theo chương trình sách giáo khoa  Tiếng Anh lớp 11 mới kết hợp với phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method). Qua đó sẽ giúp người học rèn luyện phát âm, từ vựng, kỹ năng viết, kỹ năng đọc hiểu và làm các bài kiểm tra (Tests) để người học tổng ôn kiến thức toàn diện.

Mỗi bài học trong sách được biên soạn theo chủ điểm quen thuộc với học sinh Trung học phổ thông, gồm có 3 phần chính như sau:

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW
PART 2: EXERCISES
A. PHONETICS
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
C. READING
D. WRITING
PART 3: TEST YOURSELF

Link tải Bài tập tiếng Anh lớp 11 Bùi Văn Vinh pdf + file đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1qcfQHbr5Q3ZLEJWmiK5HgCNGfS6Fuid_