Home Tự vựng tiếng Anh Quá Khứ Của Look Là Gì?

Quá Khứ Của Look Là Gì?

Quá Khứ Của Look Là Gì?

Câu hỏi: Quá khứ của look là gì?

Trả lời: look – looked

Những giới từ đi chung với look:

 • Look after: chăm sóc

Ví dụ: Their auntie looked after them while their mother was in hospital. (Dì ca h chăm sóc h trong khi m h nm vin.)

 • Look in: ghé thăm

Ví dụ: I‘ll look in on my way home. (Tôi sẽ ghé thăm bạn trên đường về nhà.)

 • Look on: xem cái gì như một tội ác mà không giúp đỡ

Ví dụ: The crowd just looked on as the old lady was mugged. (Đám đông ch đứng xem khi người đàn bà y b chi mng.)

 • Look over: thanh tra, kiểm tra

Ví dụ: They came to look the house over with a view to buying it. (H đến để kiểm tra ngôi nhà vi mc đích là mua nó.)

 • Loop up: tra từ điển

Ví dụ: I didn‘t know the correct spelling so I had to look it up in the dictionary. (Tôi không biết chính tả chính xác nên tôi phải tra nó trong từ điển.)

 • Look out: hãy cẩn thận

Ví dụ: Look out! You‘re going to drop that! (Cẩn thận đó, bạn suýt nữa thì làm rơi cái đó.)

 • Look forward to: chờ đợi, mong chờ cái gì đó

Ví dụ: I‘m looking forward to meeting you. (Tôi rất mong chờ được gặp bạn.)

 • Look into: nghiên cứu, điều tra

Ví dụ: We‘ll look into the problem and come back to you when we have the information. (Tôi sẽ điều tra vấn đề và sẽ gặp lại bạn khi chúng ta có đủ thông tin.)

 • Look upon as: cân nhắc, xem xét

Ví dụ: I look upon him as a close friend. (Tôi luôn xem anh y như mt người bn tt.)

 • Look out for: cảnh giác, cố gắng để xem

Ví dụ: We were told to look out for any suspicious behaviors. (Chúng tôi được yêu cu phi cnh giác vi bt c hành vi đáng nghi nào.)

 • Look down on: khinh thường ai đó

Ví dụ: He looks down on his colleagues because he thinks he’s better than they are. (Anh ta khinh thường đồng nghiệp vì anh ta nghĩ rằng anh ta tốt thơn họ.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Quá khứ của look là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Letstalkenglishcenter để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!