Home Sách Tiếng Anh Sách Bài tập tiếng Anh 7 PDF – Vũ Thị Phượng (có đáp án)

Sách Bài tập tiếng Anh 7 PDF – Vũ Thị Phượng (có đáp án)

Sách Bài tập tiếng Anh 7 PDF – Vũ Thị Phượng (có đáp án)

Cuốn sách Bài tập tiếng anh 7 (Có đáp án) được tác giả Vũ Thị Phượng biên soạn dựa theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 7 trang bị thêm nhiều kiến thức cũng như phương pháp làm bài tập tiếng anh hiệu quả.

Nội dung trong sách sẽ giúp người học rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết theo cấu trúc như sau:

A. GRAMMAR – NGỮ PHÁP

B. VOCABULARY – TỪ VỰNG

C. EXERCISES – BÀI TẬP THỰC HÀNH

  • PART 1. PHONETICS
  • PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR
  • PART 3. READING
  • PART 4. WRITING

Link tải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 – Vũ Thị Phượng pdf (có đáp án)

https://drive.google.com/drive/folders/1q7bUlSK-IYKc8xChByHQEjIIsFuHBYac