Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập tiếng Anh 6 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 6 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 6 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Cuốn sách Bài tập tiếng anh lớp 6 Bùi Văn Vinh và Dương Thị Hồng Điệp (Có đáp án) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo Dục và Đào tạo. Nội dung sách sẽ giúp cho người học rèn luyện và phát triển 4 kỹ năng đọc (reading), nghe (listening), viết (writting), nói (Speaking). Ngoài ra, sách còn hỗ trợ bạn mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp thông qua các phần Getting started, Communication, closer look…

Link tải đáp án Bài tập tiếng Anh 6 – Bùi Văn Vinh + file sách pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1ONaVeDOLNQnb2RwdtBcfcMpZU0EoQGcx