Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Bài tập tiếng Anh lớp 12 (Có đáp án) của tác giả Bùi Văn Vinh được biên soạn theo sát các unit bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12, trong đó tập trung chủ yếu vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method). Qua đó, sách giúp các em học sinh phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ nhờ có các dạng bài tập luyện ngữ âm, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, viết và làm các bài kiểm tra (Tests).

Mỗi unit bài tập gồm có 3 phần chính như sau:

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

PART 2: EXERCISES

  • PHONETICS
  • VOCABULARY AND GRAMMAR
  • READING
  • WRITING

PART 3: TEST YOURSELF

Phần mục lục của sách
Phần mục lục của sách

Cuốn sách Bài tập tiếng anh 12 được biên soạn dựa trên thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh. Vậy nên mà đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho học sinh và giáo viên, giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập.

File sách bài tập tiếng Anh 12 Bùi Văn Vinh pdf có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1Cc3DoRETO_snq6uyB2TJaQGH3C4ArHxs