Home Sách Tiếng Anh Write Right 1,2,3 PDF (có đáp án) – Free Download

Write Right 1,2,3 PDF (có đáp án) – Free Download

Write Right 1,2,3 PDF (có đáp án) – Free Download

Write Right 1, 2, 3 là bộ 3 tài liệu tiếng anh nhằm giúp các em học sinh tiểu học chinh phục được kỹ năng viết hiệu quả. Cuốn sách sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các em học sinh cách tiếp cận nhiều dạng bài viết khác nhau như: dạng miêu tả, tường thuật, viết thư…

Trong mỗi bài đều sẽ hướng dẫn các em học sinh nắm được cấu trúc câu, kiểu cách viết để phù hợp với chủ đề. Sau đó, các em sẽ học cách tổ chức bài viết thông qua việc sử dụng công cụ để sắp xếp các ý tưởng của mình trở nên rõ ràng và mạch lạc.

Link download bộ sách Write Right 1,2,3 Full PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1rAGArxWoAkmz0u7FT61sYhvPfAn43m7O