Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 – Chương trình thí điểm (Có đáp án)

[PDF] Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 – Chương trình thí điểm (Có đáp án)

[PDF] Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 – Chương trình thí điểm (Có đáp án)

Nội dung trong cuốn sách Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 – Chương trình thí điểm (Có đáp án) được biên soạn theo từng unit bài học của SGK tiếng anh lớp 11 mới của Bộ Giáo Dục & Đạo Tạo. Sách mang đến cho các em học sinh nhiều dạng bài tập khác nhau để ôn luyện, bổ sung kiến thức theo từng Unit.

Tài liệu có cả file word + PDF dành cho học sinh ôn luyện và cả thầy cô giáo tham khảo để soạn bài.

Link tải sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 11 chương trình thí điểm có đáp án Ebook + Word

https://drive.google.com/drive/folders/1kvxN9x6DvV9Msn3SOFqD86VqLsJm2QLA