Home Sách Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh 12 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Bài tập tiếng Anh 12 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Bài tập tiếng Anh 12 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Sách bài tập tiếng Anh 12 Lưu Hoằng Trí bao gồm file sách PDF và phần đáp án chi tiết đính kèm nhằm giúp các em học sinh nâng cao kĩ năng đọc (reading), nghe (listening), viết (writting), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp qua các phần Getting started, closer look, Communication…

Sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào Tạo nên gồm có 10 unit bài học và 4 bài Test tự kiểm tra tương ứng với bài học trong sách giáo khoa để các em có thể tự học và trau dồi khả năng tiếng anh của mình.

Mỗi unit bài tập sẽ gồm có 5 phần chính sau:

  • Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
  • Phần B: Vocabulary and Grammar
  • Phần C: Speaking
  • Phần D: Reading
  • Phần E: Writing

Ngoài ra, sách còn có hai bài kiểm tra Test 1 và Test 2 (mỗi bài kiểm tra có tổng cộng 50 câu hỏi và bài tập để rèn luyện 4 kỹ năng trên).

Link tải sách Bài Tập Tiếng Anh lớp 12 Lưu Hoằng Trí PDF + Đáp Án

https://drive.google.com/drive/folders/1dxBtOCPj8HkTOu-LtmslAHakLpeABWi