Home Sách Tiếng Anh [PDF] 10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất

[PDF] 10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất

[PDF] 10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất

Cuốn sách 10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất nằm trong bộ sách 10000 câu đàm thoại tiếng anh với nhiều chủ đề khác nhau như: du lịch, tiếng anh cho người lái taxi, tiếng anh cho nhân viên, tiếng anh cho người mới bắt đầu, tiếng anh cho người đi làm…

Nội dung trong sách sẽ hướng dẫn người học một cách đầy đủ về các phương pháp giao tiếp tiếng Anh hàng ngày qua những mẫu câu đơn giản, ngắn gọn thường dùng trong cuộc sống hằng ngày như: Cách xưng hô trong giao tiếp xã hội, xin phép, xin lỗi, tạm biệt, lời khuyên…

Click link download sách tại đây