Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập tiếng Anh 9 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 9 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 9 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 9 (Có đáp án) được tác giả Bùi Văn Vinh – Dương Thị Hồng Điệp biên soạn dựa theo chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Nội dung sách sẽ giúp các em học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thông qua các dạng bài tập bổ ích, đặc biệt là tập trung vào phần ngữ âm, từ vựng, kỹ năng viết, kỹ năng đọc hiểu và các bài kiểm tra (Tests) để các em hệ thống hóa kiến thức một cách hiệu quả.

Link tải sách bài tập tiếng Anh 9 bùi văn vinh có đáp án file pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1kRZi4Nm156ZE5-SGQsbA10jLgHGPPYfy