Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập tiếng Anh 10 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 10 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

[PDF] Bài tập tiếng Anh 10 – Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Cuốn ebook Bài tập tiếng Anh 10 (có đáp án) được thầy Bùi Văn Vinh biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh và thầy cô giáo nguồn tài liệu tham khảo và học tập hữu ích. Đặc biệt, với phần tài liệu này sẽ giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết một cách chắc chắn và có thể vận dụng vào làm bài tập.

Nội dung trong sách được biên soạn theo cấu trúc trong sách giáo khoa tiếng Anh 10 chương trình mới kết hợp với phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method).

Trong đó, sách tập trung vào phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh lớp 10 thông qua các dạng bài tự luyện, đồng thời chú trọng vào luyện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp  qua các bài kiểm tra (Tests) để các em hệ thống kiến thức hiệu quả.

Vì sách được biên soạn dựa theo các chủ đề, đơn vị học bài trong chương trình tiếng Anh 10, điều này giúp các em và thầy cô giáo tham khảo, mở rộng và củng cố kiến thức hiệu quả.

Phần mục lục trong sách
Phần mục lục trong sách

Mỗi unit bài tập sẽ gồm 3 phần chính như sau:

Part 1: Vocabulary and grammar review.

Part 2: Exercises.

  • Phonetics
  • Vocabulary and grammar
  • Reading
  • Writing

Part 3: Test yourself.

Link tải sách Bài tập tiếng Anh lớp 10 Bùi Văn Vinh pdf có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1AXIbCfNBd3EPRTk7A47xQM4s-8v5a4