Home Sách Tiếng Anh Tải ngay Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced [PDF]

Tải ngay Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced [PDF]

Tải ngay Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced [PDF]

Bài viết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho bạn bộ sách giúp cho người học phân biệt và tránh các lỗi thường gặp trong các bài thi IELTS đó là bộ sách Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced để hiểu thêm về nội dung sách xin mời bạn đọc bài viết dưới này nhé.

Giới thiệu chung về bộ sách Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced

Theo như mình tìm hiểu thì thấy cuốn sách Common mistakes at IELTS IntermediateCommon mistakes at IELTS Advanced là 2 cuốn sách được phân chia theo từng Unit gồm các lỗi sai, các ví dụ minh hoạ và các bài tập thực hành.

Thêm vào đó, sách còn có thêm phần bài tập IELTS – style, đây được coi là các bài tập với thiết kế giống với Format đề thi thật giúp bạn làm bài thi hiệu quả. Tuy nhiên ở phần cuối trang sách còn có đáp án chi tiết để bạn check lại những phần mà bạn làm.

Đối với cuốn sách Common mistakes at IELTS Intermediate được dành cho các bạn mới bắt đầu học IELTS hoặc có trình độ band 4.0 – 5.0 IELTS. Còn với cuốn sách Common mistakes at IELTS Advanced dành cho những bạn với trình độ từ band 5.0 IELTS trở lên.

Dưới đây chúng ta hãy cùng đi sâu vào nội dung của từng quyển nhé.

Sách Common mistakes at IELTS Intermediate

Cuốn ebook có nội dung tập trung nhấn mạnh vào những lỗi sai cơ bản mà người mới bắt đầu học hoặc những người có trình độ trung cấp thường gặp phải trong bài thi IELTS.

Những lỗi mà mọi người thường hay mắc phải đó là cách diễn đạt, cách sử dụng dấu câu, phân biệt các cặp từ dễ gây nhầm lẫn về nghĩa, cách dùng từ,….

Mỗi bài, tác giả không những chỉ cho bạn các lỗi sai mà còn phân tích ra cho bạn cách sử dụng như thế nào cho đúng nữa, thêm vào đó còn có phần kiểm tra và bài tập thực hành để cho người học nhớ lâu hơn. Cho nên nhờ vào sự kết hợp lý thuyết và bài tập thực hành mới giúp người học nắm vững kiến thức hơn.

Với nội dung cuốn sách gồm có 30 bài và 30 lỗi sai khác nhau. Kèm theo đó là 10 bài test để cho người học nhớ lại kiến thức mà mình đã học.

Test 1

 • Are there any special times I should use the?
 • Singular or plural?
 • Which nouns don’t have a plural form?

Test 2

 • When do I use the present simple tense?
 • How do I write large numbers?
 • There is/there are

Test 2 Common mistakes at IELTS Intermediate

Test 3

 • Which relative pronoun should I use?
 • How do I choose between and, but and or?
 • Auxiliary verbs

Test 4

 • How do I use modal verbs?
 • -ing or to + infinitive?
 • Verbs after adjectives and prepositions

Test 5

 • The gerund or infinitive after allow, advise, make, suggest?
 • Stop, try, forget and remember
 • Preposition after adjective and nouns

Test 6

 • Prepositions after verbs
 • Preposition of time and place
 • The preposition of

Test 7

 • How do I make a verb passive?
 • When do I use the passive?
 • What is register?

Test 8

 • Adjectives and adverbs
 • Nouns or adjectives?
 • Verb confusion 1 – courses and study

Test 9

 • Verb confusion 2 – describing charts and figures
 • Verb confusion 3 – money and problems
 • Noun confusion 1 – money and work

Test 10

 • Noun confusion 2 – advertising, travel and young people
 • When do I need to use an apostrophe?
 • Common spelling errors

Sách Common mistakes at IELTS Advanced

Cũng tương tự như cuốn sách Common mistakes at IELTS Intermediate thì cuốn sách này cũng có 30 bài học và 10 bài test. Ngoài ra sách còn tập trung vào cách sử dụng phrasal verbs, collocations và còn có các kiến thức nâng cao để giúp người học có thể đạt được điểm cao trong bài thi IELTS.

Test 1

 • Articles: the before general concepts
 • Articles: a/an before noun phrases
 • When do I use capital letters?

Test 1 Common mistakes at IELTS Advanced [PDF]

Test 2

 • When do I use when, if, and whether?
 • Punctuation: commas with discourse markers
 • Punctuation: using apostrophes

Test 3

 • Common spelling mistakes
 • Spelling: one word or two?
 • Adjective forms

Test 4

 • Using prepositions: with nouns
 • Using prepositions: after verbs
 • Using prepositions: describing trends and changes

Test 5

 • Describing statistics: using prepositions
 • Describing statistics: nouns
 • Describing statistics: verbs

Test 6

 • Number and amount
 • Making comparisons
 • Expressing contrast

Test 7

 • Countable and uncountable nouns
 • Singular and plural verb forms
 • It, they and them

Test 8

 • Verbs: being and having
 • Commonly confused verbs: give/provide, join/attend
 • Verb collocations

Test 9

 • Commonly confused nouns: habits, custom, practices
 • Commonly confused nouns: effect, influence, impact
 • Commonly confused nouns: time words

Test 10

 • Using nouns: appearance and communication
 • Using nouns and adjectives: male or men?
 • Using nouns and adjectives: Britain, British or Briton?

Link Download sách Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced [PDF]

Trên đây là bài viết mà chúng mình review cho bạn về trọn bộ sách Common mistakes at IELTS Intermediate – Advanced và link tải sách. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích cho bạn để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Chúc bạn học thật tốt.