Home Sách Tiếng Anh [PDF + Đáp án] Bài tập tiếng Anh 9 tập 2 – Mai Lan Hương chương trình mới

[PDF + Đáp án] Bài tập tiếng Anh 9 tập 2 – Mai Lan Hương chương trình mới

[PDF + Đáp án] Bài tập tiếng Anh 9 tập 2 – Mai Lan Hương chương trình mới

Bài tập tiếng Anh 9 tập 2 (có đáp án) được tác giả Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên biên soạn theo sát nội dung của 6 unit bài học trong sách Tiếng Anh 9 – tập 2 chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Mỗi unit bài tập sẽ có 5 phần chính như sau:

  • Phần A – Phonetics: các bài tập nhấn trọng âm câu, ngữ điệu để bạn trau dồi thêm kỹ năng nói.
  • Phần B – Vocabulary and Grammar: bài tập về từ vựng, ngữ pháp giúp ôn luyện từ vựng, đồng thời củng cố kiến thức ngữ pháp theo từng unit bài học.
  • Phần C – Speaking: các bài tập về hoàn thành đoạn hội thoại, sắp xếp đoạn hội thoại, đặt câu hỏi,… giúp rèn luyện kĩ năng nói.
  • Phần D – Reading: các đoạn văn ngắn dưới hình thức chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, chọn T (true) hoặc F (false), đọc và chọn câu trả lời đúng… để rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc hiểu.
  • Phần E – Writing: các bài tập viết câu, viết đoạn văn để học sinh rèn luyện kỹ năng viết.

Kết thúc phần bài tập của mỗi unit là một bài kiểm tra (Test for Unit) và sau 3 unit bài tập có một bài tự kiểm tra (Test Yourself) để các em học sinh củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học được. Bên cạnh đó, phần đáp án mai lan hương 9 tập 2 cuối sách kèm giải thích chi tiết để bạn tham khảo và đánh giá năng lực học của mình.

Link tải sách bài tập tiếng anh 9 tập 2 – Mai Lan Hương pdf có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1nvIpYCgX_vvyVeXTmgouITGX3F1KBsz