Home Sách Tiếng Anh [PDF + Đáp án] Bài tập Mai Lan Hương lớp 9 tập 1 chương trình mới

[PDF + Đáp án] Bài tập Mai Lan Hương lớp 9 tập 1 chương trình mới

[PDF + Đáp án] Bài tập Mai Lan Hương lớp 9 tập 1 chương trình mới

Bài tập tiếng anh 9 tập 1 (có đáp án) được tác giả Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên biên soạn dựa theo 6 unit bài học trong sách Tiếng Anh 9 – tập 1 chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Sách gồm có 5 phần chính sau:

  • Phần A – Phonetics: các bài tập nhấn trọng âm câu, ngữ điệu để người học rèn luyện và nâng cao kỹ năng nói.
  • Phần B – Vocabulary and Grammar: các dạng bài tập về từ vựng, ngữ pháp để bạn ôn luyện từ vựng cũng như củng cố kiến thức ngữ pháp theo từng unit bài học.
  • Phần C – Speaking: các dạng bài tập về đặt câu hỏi, sắp xếp đoạn hội thoại, hoàn tất đoạn hội thoại… để người học rèn luyện kỹ năng nói.
  • Phần D – Reading: các đoạn văn ngắn với hình thức chọn từ  phù hợp điền vào chỗ trống, đọc và chọn T (true) hoặc F (false), đọc và trả lời câu hỏi, đọc và chọn câu trả lời đúng… để rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc hiểu.
  • Phần E – Writing: các bài tập viết câu, viết đoạn văn giúp học sinh luyện tập kĩ năng viết.

Sau phần bài tập của mỗi unit là một bài kiểm tra (Test for Unit) và kết thúc 3 unit là một bài tự kiểm tra (Test Yourself) nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học được. Hơn nữa, phần đáp án – mai lan hương 9 tập 1 ở cuối sách để người học theo dõi và đánh giá năng lực học của mình.

Tham khảo: [PDF + Đáp án] Bài tập tiếng Anh 9 tập 2 – Mai Lan Hương chương trình mới

Link tải sách Mai Lan Hương 9 tập 1 có đáp án (PDF + Word) 

https://drive.google.com/drive/folders/1ORRd6hoOi2nvOkD7-XzhPytLrOcV7Ox