Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2 – Mai Lan Hương (Có đáp án)

[PDF] Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2 – Mai Lan Hương (Có đáp án)

[PDF] Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2 – Mai Lan Hương (Có đáp án)

Cuốn sách bài tập tiếng anh 7 tập 2 Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên có đáp án được biên soạn theo sát nội dung của 6 unit bài học trong SGK Tiếng Anh 7 – tập 2 chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Nội dung trong sách sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn luyện, thực hành cũng như nắm vững các kiến thức đã học được. Sách có tất cả 6 unit, mỗi unit sẽ có 5 phần như sau:

  • Phần A – Phonetics: các dạng bài tập ngữ âm để củng cố và nâng cao kỹ năng phát âm, nhận biết các âm giống nhau, khác nhau.
  • Phần B – Vocabulary and Grammar: các bài tập về ngữ pháp và từ vựng nhằm giúp ôn luyện từ vựng cũng như củng cố kiến thức ngữ pháp theo từng unit bài học.
  • Phần C – Speaking: bài tập về đặt câu hỏi, hoàn thành đoạn hội thoại, sắp xếp đoạn hội thoại… giúp phát triển kỹ năng nói.
  • Phần D – Reading: các đoạn văn ngắn theo hình thức điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, chọn T (true) hoặc F (false)… giúp luyện tập kỹ năng đọc hiểu.
  • Phần E – Writing: các bài tập viết câu hoặc viết đoạn văn để rèn luyện kỹ năng viết.

Kết thúc phần bài tập của mỗi unit là một bài kiểm tra (Test for Unit) và sau 3 unit bài tập là một bài tự kiểm tra (Test Yourself). Phần đáp án sách mai lan hương lớp 7 tập 2 ở cuối sách giúp bạn kiểm tra và đánh giá năng lực học tập của mình.

Link tải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 tập 1 Mai Lan Hương pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1saBLiuBy4PMBb3XlrMq5vsgWrghBO3_f