Home Sách Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương 8 tập 2 PDF (Có đáp án)

Bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương 8 tập 2 PDF (Có đáp án)

Bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương 8 tập 2 PDF (Có đáp án)

Sách bài tập tiếng anh 8 tập 2 Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên được biên soạn theo nội dung của 6 unit bài học trong SGK Tiếng Anh 8 – tập 2 chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Nội dung sách mang đến cho các em học sinh một nguồn tài liệu để ôn luyện và thực hành môn tiếng Anh lớp 8 hiệu quả. Sách gồm có 6 unit bài tập (Unit 7 – Unit 12), mỗi unit gồm có 5 phần như sau:

  • Phần A – Phonetics: phần bài tập ngữ âm để bạn củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết được các âm phát âm giống hay khác nhau.
  • Phần B – Vocabulary and Grammar: các bài tập về từ vựng, ngữ pháp để ôn luyện từ vựng, củng cố kiến thức ngữ pháp trong mỗi unit bài học.
  • Phần C – Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, sắp xếp đoạn hội thoại, hoàn thành đoạn hội thoại để bạn rèn luyện kỹ năng nói.
  •  Phần D – Reading: các đoạn văn ngắn ở dạng điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, chọn T (true) hoặc F (false) giúp nâng cao năng lực đọc hiểu.
  • Phần E – Writing: các bài tập viết câu, viết đoạn văn giúp bạn luyện tập kỹ năng viết.

Sau phần bài tập của mỗi unit bài tập là một bài kiểm tra (Test for Unit) và kết thúc 3 unit bài tập sẽ có một bài tự kiểm tra (Test Yourself) để các em củng cố và nâng cao năng lực học tập của mình.

Link tải sách Mai Lan Hương 8 tập 2 PDF + Audio có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1stMuU139vm53emaf3OsQo4vRqsI1Wc