Home Sách Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh 8 theo từng unit có đáp án (chương trình thí điểm)

Bài tập tiếng Anh 8 theo từng unit có đáp án (chương trình thí điểm)

Bài tập tiếng Anh 8 theo từng unit có đáp án (chương trình thí điểm)

Cuốn sách Bài tập tiếng anh 8 theo từng Unit (Chương trình thí điểm) có đáp án được Thanh Hằng thuộc Tủ sách luyện thi biên soạn. Nội dung sách gồm 306 trang với đầy đủ các kiến thức như từ vựng, ngữ pháp và các dạng bài tập theo từng unit bài học để các em dễ dàng vận dụng kiến thức đã học trên lớp để làm bài tập.

Link tải sách Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit có đáp án pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1FcltNs1__-XMKAZJQgprmlShqRUr2nE