Home Sách Tiếng Anh [Đáp án + PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Lưu Hoằng Trí chương trình mới

[Đáp án + PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Lưu Hoằng Trí chương trình mới

[Đáp án + PDF] Bài tập tiếng Anh 11 – Lưu Hoằng Trí chương trình mới

Bài tập tiếng Anh 11 Lưu Hoằng Trí bao gồm sách bản pdf và file đáp án đính kèm sẽ giúp các em học sinh rèn luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết cũng như ngữ pháp và từ vựng (Getting started), Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo chương trình mới trong sách giáo khoa tiếng Anh 11 gồm có 10 unit bài tập với 4 bài Test tự kiểm tra để các em tự học và trau dồi năng lực tiếng Anh của mình.

Mỗi unit bài tập sẽ gồm có 5 phần:

  • Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
  • Phần B: Vocabulary and Grammar
  • Phần C: Speaking
  • Phần D: Reading
  • Phần E: Writing

Hai bài kiểm tra: Test 1 và Test 2 (mỗi bài kiểm tra có tất cả 50 câu hỏi với bài tập rèn luyện các kĩ năng trên).

File đáp án sách bài tập tiếng Anh 11 – Lưu Hoằng Trí chương trình mới pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1PdE3BCFmhFwWz75NqoL-578m-6IYpG7z