Home Sách Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh 10 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Bài tập tiếng Anh 10 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Bài tập tiếng Anh 10 – Lưu Hoằng Trí (PDF + File đáp án)

Bài tập tiếng Anh 10 chương trình mới của tác giả Lưu Hoằng Trí gồm có sách bản pdf và file đáp án đính kèm nhằm giúp các em học sinh rèn luyện và phát triển 4 kỹ năng đọc (reading) – viết (writting) – nghe (listening) – nói (Speaking). Đồng thời, sách còn giúp người học trau dồi thêm ngữ pháp và từ vựng qua các phần Getting started, Communication, closer look…

File sách Bài tập tiếng Anh 10 – Lưu Hoằng Trí pdf + đáp án (Full)

https://drive.google.com/drive/folders/1dxBtOCPj8HkTOu-LhtmslAHakLpeABWi