Home Sách Tiếng Anh [PDF] Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án

[PDF] Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án

[PDF] Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án

Cuốn sách Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng đơn vị học bài được tác giả Thanh Trúc biên soạn theo toàn bộ kiến thức của 20 Unit trong sách giáo khoa tiếng anh 4 chương trình mới.

Nội dung sách tổng hợp và tuyển chọn đầy đủ các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh rèn luyện cũng như nắm vững kiến thức trọng tâm theo từng đơn vị học bài. Bên cạnh đó, sách còn giúp người học trau dồi về vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, khả năng luyện dịch và đọc hiểu.

Link tải sách Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1S3z7-i0_HIxosHT-O5jsLcE6cdqPd_M