Home Sách Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Bài tập tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Bài tập tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Sách Bài tập tiếng anh 8 có đáp án được hai tác giả Mai Lan Hương – Nguyễn Thanh Loan biên soạn theo dạng vở bài tập, dựa trên sách giáo khoa tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung sách bao gồm các bài luyện tập về ngữ pháp (grammar), từ vựng (vocabulary), đàm thoại (conversation) và đọc hiểu (reading conprehension), nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức và luyện tập chuyên sâu hơn về các nội dung đã học được. Đặc biệt, tất cả các phần bài tập trong sách đều kèm theo phần đáp án và giải thích chi tiết.

Link tải sách Bài tập tiếng anh 8 Mai Lan Hương (pdf + word)

https://drive.google.com/drive/folders/1ztpAc98HD1usXY5L93Bp6oghZ89Tk3cp