Home Uncategorized NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Bạn là người mới học tiếng Anh ? Bạn thấy phần nào trong tiếng Anh khó nhất ? Phần nào trong tiếng Anh khiến bạn phải mệt mỏi nhất ? Có phải là ngữ pháp tiếng anh không nào ? Sau bài viết này mình chắc chắn các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ ngay vì sau đây là tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu hay mới học mà letstalkenglishcenter.com đã cất công sàn lọc và tổng hợp. Cùng xem qua nhé!

1. Danh từ số ít, số nhiều

Danh từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, hiện tượng, địa điểm hay một ý kiến.

Thường thì trang đầu tiên cúa bất kì quyển sách ngữ pháp nào cũng đều viết về danh từ. Danh từ là những từ dùng để chỉ những sự vật hiện tượng cụ thể hay trừu tượng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ về khoảng thời gian bạn còn là một đứa trẻ nào, bạn đã học được những từ nào đầu tiên, có phải là “mẹ” và “ba” không ? Hay nói cách khác đó là các danh từ, vì vậy danh từ phải là điều cần phải học đầu tiên.

Cách chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều

 • Với hều hết danh từ, chỉ cần thêm “s”

bottle – bottles
cup – cups
pencil – pencils
desk – desks
sticker – stickers
window – windows

 • Đối với các danh từ tận cùng là “ch”, “x”, “s”, “sh”, “o” thì thêm “es”

box – boxes
watch – watches
moss – mosses
bus – buses
potato – potatoes

 • Đối với các danh từ tận cùng là “f” hoặc “fe”, đổi “f” thành “v” rồi thêm “es”

wolf – wolves
wife – wives
leaf – leaves
life – lives

 • Đối với những danh từ tận cùng là “y”, và trước “y” là một phụ âm thì ta đỗi “y” thành “i” rồi thêm “es”

baby – babies
teddy – teddies

 • Danh từ bất quy tắc

child – children
woman – women
man – men
mouse – mice
goose – geese

 • Một vài danh từ không cần phải biến đổi

sheep – sheep
deer – deer
series – series
species – species

2. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được

 • Là những danh từ mà chúng ta có đếm được như 0, 1, 2, 3,…
  Ví dụ :
  – pen
  – watch
 • Có thể thêm “s” hoặc “es” để thành danh từ số nhiều
  Ví dụ :
  – pens
  – watches
 • Có thể dùng với “a few, few, many, some, every, each, these, and the number of”
  Ví dụ :
  – a few pens
  – many combs
 • Có thể dùng với “a, an, the”
  Ví dụ :
  – a shoe
  – an egg
  – the finger
 • Tuyệt đối không dùng với “much”

Danh từ không đếm được

 • Danh từ không thể nào đếm được, thường ám chỉ đến một nhóm hay một loại sự vật nào đó và không có hình thức số nhiều
  Ví dụ :
  – water
  – sugar
 • Có thể được sử dụng mạo từ “a, an, the” hoặc không
  Ví dụ :
  – Sugar is sweet
  – The sunshine is beautiful
  – I drink milk
  – He eats rice
  – We watch soccer together
  – The wood is burning
 • Có thể đi cùng “some, any, enough, this, that, và much”
  Ví dụ :
  – some rice and milk
  – This meat
 • Không dùng với các từ sau : these, those, every, each, either, or neither

3. Sở hữu cách

Sỡ hữu cách dùng để diễn tả sự sỡ hữu bằng cách thêm “‘s”
Ví dụ :
– John’s book
Sách của John
– Kerry’s car
Xe của Kerry
Đối với danh từ số nhiều có “s” ở tận cùng thì chỉ cần thêm dấu ” ‘ “
Ví dụ :
– My parents’ house
Nhà của ba me tôi
– Students’ uniforms
Đồng phục học sinh
Nếu 2 người cùng sở hữu một thứ thì chỉ thêm “‘s” vào người thứ 2
Ví dụ :
– John and Mary’s new house
Nhà của John và Mary
– David and Sue’s wedding
Đám cưới của Sue và David
Nếu 2 người sỡ hữu những thứ tiêng biệt thì thêm “‘s” sau mỗi người
Ví dụ :
– Jean’s and Dan’s pants
Quần của jean và quần của Dan
– Ben’s and Jim’s offices
Văn phòng của Jim và văn phòng của Ben

4. Đại từ

Đại từ dùng để thay thế danh từ

Ví dụ :
Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. Mary works with Mr. James and Mr. James’ son Tom. Mr. James and Mr. James’ son Tom are experts in biochemistry. Mary, Mr. James, and Tom researched and invented a drug for cancer treatment.
Khi chúng ta sử dụng đại từ để thay thế các danh từ chỉ người
Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. She works with Mr. James and his son Tom. He and his son Tom are experts in biochemistry. They researched and invented a drug for cancer treatment.

Đại từ nhân xưng
Là những đại từ chỉ con người, gồm
I        —-> Tôi,…
You  —-> Bạn,…
He    —-> Anh ấy,…
She  —-> Cô ấy,…
It      —-> Nó
You  —-> Các bạn,…
We   —-> Chúng tôi, chúng ta,…
They —-> Họ, chúng,…

5. Động từ “to be”

 • Bao gồm “am, is, are” trong các thì hiện tại, được dịch nom na “thì, là, ở”.
  “Am” đi với “I”
  “Is” đi với “He”, “She”, “It” và các danh từ số ít
  “Are” đi với “You”, “We”, “They” và các danh từ số nhiều
  Ví dụ :
  – I am a doctor
  Tôi là bác sĩ
  – He is sleepy
  Anh ấy buồn ngủ
  – We are here
  Chúng tôi ở đây
 • Để phủ định ta thêm “not” sau đông từ “to be”
  Ví dụ :
  – I am not a doctor
  – He is not( isn’t) sleepy
  – We are not(aren’t) here
 • Còn để chuyển thành câu nghi vấn, ta đưa “to be” lên đâu câu
  Ví dụ :
  – Is he a doctor ?
  Anh ấy phải bác sĩ không ?

6. Động từ thường

 • Động từ thường diễn tả các hành động và là những động từ phổ biến nhất
 • Đối với đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 ( He, She, It) và chủ số ít thì phải thêm “s” hoặc “es’ phía sau
  Ví dụ :
  – He eats bread
  Anh ấy ăn bánh mì
  – She walks to the station
  Cô ấy đi bộ tới ga
  – It floats on the sea
  Nó nổi trên biển
 • Để phủ định ta mượn trợ động từ “do/does” trong hiện tại (“do” đi với “I,you,we,they” và chủ ngữ số nhiều, còn “does” đi với “he,she,it” và chủ ngữ số ít) và “did” trong quá khứ
  Ví dụ :
  – I do not(don’t) eat bread
  – He does not( doesn’t) eat bread
  – You did not(didn’t) walk to the station
 • Trong câu nghi vấn thì ta mượng trợ đồng từ “do,does,did” rồi đưa lên đầu câu
  Ví dụ:
  – Do you eat bread?
  – Does he eat bread?
  – Does she walk to the station?
  – Did they finish it?
  – Do not can be shortened to don’t, does not to doesn’t, and did not to didn’t

7. Tính từ

 • Tính từ dùng để miêu tả hay bổ nghĩa cho danh từ
 • Tính từ thường đứng trước danh từ
  Ví dụ :
  – A pretty girl
  Một cô gái xinh đẹp
  – Red flowers
  Những bông hoa đỏ
 • Có thể hình thành các tính từ đối lặp bằng cách thêm các tiền tố như “un”, “in”, hay “dis”
  Ví dụ :
  – clear – unclear ( rõ – không rõ )- believable – unbelievable ( tin được – không thể tin được )- aware – unaware ( nhận thức, biết – không nhận thức, biết )- conventional – unconventional ( truyền thống – không truyền thống )- certain – uncertain ( chắc chắc – không chắc chắc )- definite – indefinite ( xác định – không xác định )

  – correct – incorrect ( đúng – không đúng )

  – comparable – incomparable ( có thể so sánh – không thể so sánh )

  – complete – incomplete ( hoàn thành – không hoàn thành )

  – evitable – inevitable ( tránh được – không tránh được )

  – expensive – inexpensive ( đắt – không đắt )

  – able – unable ( có thể – không có thể )

  – content – discontent ( hài lòng – không hài lòng )

  – similar – dissimilar ( tương tự – không tương tự )

 • Khi có một dãy tính từ đi cùng nhau, thì phải tuân thủ theo thứ tự sau :
  Kích thước/ hình dạng + tuổi + màu + nguồi gốc + chất liệu
  Ví dụ :
  – A big brown house
  Một căn nhà nâu lớn
  – A small old English desk
  Một cái bàn của Anh cũ kỉ nhỏ
 • “The + tính từ” dùng để chỉ đến một nhóm người và có chức năng như danh từ số nhiều
  Ví dụ :
  – the poor
  Những người nghèo
  – the young
  Những người trẻ

8. Trạng từ

 • Dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay một trạng từ khác
  Ví dụ :
  – Listen to his speech carefully
  Nghe cần thận bài diễn văn của anh ấy
  – The coffee is extremely hot
  Cà phê cực kì nóng
  – He speaks English fairly well
  Anh ấy nói tiếng Anh khá tốt
 • Tình từ thường được chuyển thành trạng từ bằng cách thêm “ly”
  Ví dụ :
  – slow – slowly (Chậm)
  – quick – quickly (Nhanh)
  – comfortable – comfortably (Thoải mái)
  – loud – loudly (Lớn)
  – clear – clearly (Rõ ràng)
  – happy – happily (Hạnh phúc) ( tận cùng bằng “y” thì chuyển thành “i” rồi mới thêm “ly”)

9. Hình thức so sánh tính từ và trạng từ

A. SO SÁNH BẰNG :
Công thức :

 • Tính từ :

S1 + be/ linking Verbs + as ADJ as + S2 ….
* Linking verbs : feel, smell, taste, look, sound, get, become, turn.

Ex:
– Julia is as tall as Hoja. ( Julia cao bằng Hoja)
– This song sounds as good as that song. ( Bài này nghe hay như bài kia)

 • Trạng từ :

S1 + V + as ADV as + S2 …..

Ex:
– I can swim as fast as the teacher. ( Mình có thể bơi nhanh bằng thầy đó)

* Hình thức phủ định của so sánh bằng có công thức như sau :

S1 + be/ V + not so ADJ/ADV as S2 …..

Trong dạng phủ định chúng ta phải dùng “so”, vẫn có thể dùng “as” nhưng nếu đó là trong văn nói giao tiếp không trang trọng.

Ex :
– He doesn’t play soccer so well as his brothers. ( Cậu ấy không chơi đá banh giỏi bằng mấy người anh của mình)

B. SO SÁNH HƠN :
Công thức :

 • Tính từ hay trạng từ ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + er than + S2 …
* Tính từ và trạng từ được gọi là ngắn khi chỉ có 1 âm tiết

Ex :
– He is/runs faster than me/I. ( Anh ấy chạy nhanh hơn tôi)
– I study harder than her/she. ( Tôi học chăm chỉ hơn cô ấy)
– My ruler is longer than yours. ( Thước của tôi dài hơn của bạn)

Tính từ và trạng từ dài :

S1 + be/V + more ADJ/ADV + than + S2 …
* Tính từ và trạng từ được gọi là dài khi chỉ có 2 âm tiết trở lên

Ex:
– My car is more expensive than your car. ( Xe của tôi mắc hơn xe của anh)
– He drives more careful than I/me. (Cậu ta lái xe cẩn thận hơn mình)

C. SO SÁNH NHẤT :
Công thức :

 • Tính từ hay trạng từ ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + est …
* Tính từ và trạng từ được gọi là ngắn khi chỉ có 1 âm tiết

Ex: I am the tallest student in my class. ( Em là người cao nhất lớp)

 • Tính từ và trạng từ dài :

S1 + be/V + the most  ADJ/ADV  …
* Tính từ và trạng từ được gọi là dài khi chỉ có 2 âm tiết trở lên.

Ex:
– Susan is the most intelligent daughter of Mr Han. ( Susan là cô con gái thông minh nhất của ông Han)
– Among my best friends, Nathan plays the violin the best. ( Trong mấy người bạn thân cảu tôi, Nathan chơi vi-ô-lông giỏi nhất)

10. Các thì cơ bản trong tiếng Anh

A . THÌ HIỆN TẠI ĐƠN ( SIMPLE PRESENT TENSE) :
Công thức :

 • – Câu khẳng định :

S + V(s/es) ….

S am/is/are ….

 • Câu phủ định  :

S + do/does + not + V ….

S + am/is/are + not …..

 • Câu nghi vấn  :

Do/Does + S + V ….?

Am/Is/Are + S …..?

* Chủ ngữ số ít và đại từ “He, she, it” thì đi với “V(s/es)”, “is” và “does” trong câu nghi vấn.
Chủ ngữ số số nhiều và đại từ “You, we, they” đi với “V-inf”, “are” và “do” trong câu nghi vấn.
Đại từ “I” đi với “V-inf”, “am” và “do” trong câu nghi vấn.

Cách thêm “s” và “es” cho động từ :

 • Thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH, Y (nếu trước Y là phụ âm thì đổi Y thành I + ES, còn nếu nguyên âm thì thêm S).
 • Các trường hợp còn lại đều thêm S.

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động lặp đi lặp lai nhiều lần hoặc 1 thói quen:

Ex :
– Mary often gets up early in the morning.
(Mary thường dậy sớm vào buổi sáng)

 •  Diễn tả một sự thật hiển nhiên  :

Ex:
– The sun rises in the east and sets in the west.
Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.

Dấu hiệu nhận biết :

Always(luôn luôn), usually( thường xuyên), often/occasionally( thường), sometimes ( thỉnh thoảng), rarely/barely/seldom ( hiếm khi), never ( không bao giờ)

Lưu ý : các trạng từ trên đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be.

Ex:
– He usually goes to bed at 10 p.m. ( Anh ấy thường xuyên đi ngủ lúc 10 giờ tối)
– He is often late for class. ( Anh ấy thường đi học trễ)

B. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( PRESENT CONTINUOUS) :
Công thức :

 • Câu khẳng định :

S + am/ is/ are + V-ing…

 • Câu phủ định :

S + am/ is/ are + not + V-ing…

 • Câu nghi vấn :

Am/ Is/ Are + S + V-ing…?

* Chủ ngữ số ít và đại từ ” He, she, it” thì đi với “is”.
Chủ ngữ số nhiều và đại từ ” You, we, they” thì đi với “are”.
Đại từ “I” thì đi với “am”.

Các thêm -ing:

 • Nếu như đông từ tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi mới thêm -ing.

Ex: Ride –> Riding

 • Nếu động từ 1 âm tiết ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING.

Ex: run –> running

 • Các trường hợp còn lại thêm -ing bình thường.

Cách dùng :

 • Nói về hành động đang diễn ra có thể là ngay khoảnh khắc nói hoặc trong một khoảng thời gian nào đó :

Ex:
– I am doing my homework. ( Tôi đang làm bài tập về nhà)
– My son is studying at university ( Con trai tôi đang học đại học)

 • Nói về một hành động trong tương lai đã được lên kế hoặch :

Ex: I am having a party this Saturday. ( Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tùng thứ 7 này)

Dấu hiệu nhận biết :

Now( ngay bây giờ), at the moment(ngay lúc này), at the present(ngay bây giờ), today( ngày hôm nay).

C. THI HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ( PRESENT PERFECT TENSE) :

Công thức:

 • Câu khẳng định :

S + have/ has + V3/V-ed…

 • Câu phủ định :

S + have/ has not + V3/V-ed…

 • Câu nghi vấn :

Have/ has + S + V3/V-ed…?

* Chủ ngữ số ít và đại từ “He, she, it” thì đi với “has”.
Chủ ngữ số số nhiều và đại từ “I, you, we, they” đi với “have”.

Cách dùng :

 • Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời điểm :

Ex :
–  Have you had breakfast? (Em ăn sáng chưa?)
– No, I haven’t. ( dạ chưa ạ)

 • Nói về hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ex: I have leant English for 5 years. ( Tôi học tiếng Anh được 5 năm rồi)

 • Nói vè một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever ):

Ex:This is the biggest surprise that I’ve ever had.

D. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST TENSE) :

Công thức :

 • Câu khẳng định :

S + V2 / V-ed …

 • Câu phủ định :

S + didn’t + V-inf…

 • Câu nghi vấn :

Did + S + V-inf …..?

Cách thêm -ed :

 • Các động từ một âm tiết mà tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x, y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:

Ex: fit –> fitted

 • Các động từ có 2 ấm tiết có dấu nhấn rơi vào âm tiết thứ 2 và tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm(trừ h, w, x, y) , chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:

Ex: per’mit –> permitted

 • Các động từ tận cùng bằng một phụ âm + y, đổi “y” thành “i” rồi thêm -ed

Ex: Study –> Studied

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian xác định trong quá khứ:

Ex: I bought a bunch of flowers yesterday. ( Tôi đã mua một bó bông ngày hôm qua)

Dấu hiệu nhận biết :
Yesterday (ngày hôm qua), … ago (cách đây …), last (night, week, month, year..) hoặc in + năm trong quá khứ.

E. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN ( PAST CONTINUOUS TENSE ):
Công thức:

 • Câu khẳng định :

S + were / was + V-ing …….

 • Câu phủ định :

S + were / was + not + V-ing ……

 • Câu nghi vấn :

Were / Was + S + V-ing ……?

* Chủ ngữ số ít và đại từ “I, he, she, it” thì đi với “was”.
Chủ ngữ số số nhiều và đại từ “You, we, they” đi với “were”.

Cách dùng :

 • Nói về một hành động xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào đó :

Ex: She was cooking dinner at 7 0’clock last night. (Cô ấy đang nấu ăn vào 7 giờ tối qua)

Dấu hiệu nhận biết :
– at that moment ( vào lúc đó)
– at that time ( vào lúc đó),
– at this time yesterday/ last night ( vào lúc này hôm qua/ tối qua),
– at … o’clock yesterday ( vào … giờ hôm qua),
– all day yesterday ( suốt ngày hôm qua),
– all last week = during last week (trong suốt tuần) + thời gian ở quá khứ,
– the whole of….(toàn bộ) + thời gian ở quá khứ.

F. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT TENSE) :
Công thức :

 • Câu khẳng định :

S + had + V3 / V-ed …

 • Câu phủ định :

S + had + not + V3 / V-ed …

 • Câu nghi vấn:

Had + S + V3 / V-ed …. ?

Cách dùng :

 • Để nói về một hành động diễn ra trước hành động khác trong quá khứ :

Before/ By the time my mother came back, I had cleaned up the broken vase.
(Trước khi mẹ quay lại, tôi đã dọn sạch bình hoa bị bể rồi)

Dấu hiệu nhận biết :
Before / by the time ( trước khi)

G. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE TENSE) :
Công thức :

 • Câu khẳng định :

S + will + V-inf…

 • Câu phủ định :

S + will + NOT + V-inf…

 • Câu nghi vấn :

Will + S + V-inf…?

Cách dùng :

 • Nói về một hành động sẽ xảy ra ở tương lai :

Ex:
– I will become a doctor when I grow up. (Tôi sẽ trở thành bác sĩ khi tôi trưởng thành)

 • Nói về một hành động được quyết định lúc nói :

Ex:
– Tomorrow is her birthday, do you have any idea for the present? ( Mai là sinh nhật cô ấy rồi, bạn có ý tưởng gì không?)
– I will buy her a birthday cake. ( Tôi sẽ mua cho cô ấy một cái bánh kem)

Dấu hiệu nhận biết :
Tomorrow (ngày mai), next (week, month, year..), someday / one day (một ngày nào đó), in the future, soon (chẳng bao lâu nữa), tonight ( tối nay(, in a few day’s time (trong vài ngày).

H. THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE) :
Công thức :

 • Câu khẳng định:

S + am/is/are going to + V-inf….

 • Câu phủ định:

S + am/is/are not going to + V-inf….

 • Câu nghi vấn:

Am/Is/Are + S + going to + V-inf….?

Cách dùng:

 • Nói về hành động xảy ra trong tương lại gần :

Ex: I am going to do some shopping. Do you want to come with me?
( Tôi định đi mua sắm đây, bạn muốn đi cùng không?)

 • Nói về khả năng xảy ra việc gì đó dựa trên cơ sở sẵn có hiện tại :

Ex: Look at the dark clouds! It’s going to rain.
( Nhìn đám mây đen kìa!Trời sắp mưa rồi)

I. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS) :
Công thức :

 • Câu khẳng định:

S + will be + V-ing…

 • Câu phủ định :

S + will not be + V-ing…

 • Câu nghi vấn:

Will + S be + V-ing…?

Cách dùng :

 • Nói về một hành động đang diễn ra ở tương lai vào một thời điểm cụ thể :

Ex: By this time next month, my father will be visiting the White House.
(Vào giờ này tháng sau, ba tôi đang ghé vào nhà Trắng )

J. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT TENSE) :
Công thức:

 • Câu khẳng định :

S + will have + V3/V-ed….

 • Câu phủ định :

S + will have not + V3/V-ed....

 • Câu nghi vấn:

Will + S have + V3/V-ed…?

Cách dùng:

 • Nói về một hành động diễn ra trước một hành động khác/ thời điểm trong tương lai.

Ex: By the end of this year, I will have worked for our company for 10 years.
(Hết năm nay là tôi đã làm việc cho công ty được 10 năm rồi đấy)

10. Thể bị động

Công thức cơ bản bắt buộc của thể bị động :
S1 + BE + V3/V-ED + (BY STH/SB)….

Các bước chuyển từ câu chủ động thành câu bị động :

 • Xác định S, V, O trong câu chủ động
 • Xác định thì của câu.
 • Đem O làm chủ ngữ còn S đảo ra sau by.
 • Chuyển V chính thành V3-V-ed sau BE

Ex: My father(S) hunted(V) a deer(O).
—> A deer(O) was hunted(V) by my father(S)

I(S) am feeding(V) a rabbit(O).
—> A rabbit(O) is being fed(V) by me(S).

11. Giới từ On, At, In

On :

 • Dùng để diễn tả nằm trên bề mặt của vật gì đó
  Ví dụ :
  – I put an egg on the kitchen table
  Tôi đặt một quả trứng trên bàn trong nhà bếp
  – The paper is on my desk.’
  Giấy ở trên bàn của tôi
 • Dùng để xác định ngày trong tuần, trong tháng
  Ví dụ :
  – The garbage truck comes on Wednesdays
  Xe bắp cải đến vào thứ 4
  – I was born on the 14th day of June in 1988
  Tôi sinh vào ngày 14 tháng 6 năm 1988
 • Dùng để chỉ một thiết bị hay máy móc như điện thoại hay máy tính
  Ví dụ :
  – He is on the phone right now
  Anh ấy đang nói chuyện điện thoại
  – She has been on the computer since this morning
  Cô ấy dùng máy tính từ hồi sáng nay
  – My favorite movie will be on TV tonight
  Bộ phim yêu thích của tôi sẽ chiếu trên TV tối nay
 • Dùng để miêu tả tình trạng của cái gì :
  Ví dụ :
  – Everything in this store is on sale
  Mọi thứ trong cửa hàng này đều sẵn sàng để bán
  – The building is on fire
  Tòa nhà đang bốc cháy

At

 • Để chỉ ra một thời điểm cụ thể và xác định
  Ví dụ:
  – I will meet you at 12 a.m
  Em sẽ gặp anh lúc 12 giờ sáng
  – The bus will stop here at 5:45 p.m
  Xe buýt ghé đây lúc 5:45 chiều
 • Để chỉ một địa điểm 
  Ví dụ :
  – There were hundreds of people at the park
  Có hàng trăm người đang ở công viên
  – We saw a baseball game at the stadium
  Chúng tôi xem bóng chày ở sân vận động
 • Dùng để chỉ một email
  Ví dụ :
  – Please email me at abc@defg.com
  Hãy gửi email tới địa chỉ abc@defg.com
 • Dùng để nói về các khoảng thời gian không xác định trong ngày, tháng, mùa hay năm 
  Ví dụ :
  – She always reads newspapers in the morning
  Bà ấy luôn luôn đọc báo vào buổi sáng
 • Dùng để chỉ một địa điểm nào đó
  Ví dụ :
  – She looked me directly in the eyes
  Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
  – I am currently staying in a hotel
  Tôi đang ở khách sạn
 • Dùng để nói về màu sắc, hình dạng, kích cỡ
  Ví dụ :
  – This painting is mostly in blue
  Bức vẽ này hầu hết là màu xanh
  – The students stood in a circle
  Học sinh ngồi thành vòng tròn

12. Giới từ “Of”, “to”, “for”

Of

 • Được sử dụng để biểu thị sỡ hữu, sự liên quan, kết nối
  Ví dụ :
  – The highlight of the show is at the end
  Điểm nổi bật của buổi diễn nằm ở phút cuối
  – The first page of the book describes the author’s profile
  Trang đầu tiên của quyển sách miêu tả tóm tắt tiểu sử của tác giả
  – I always dreamed of being rich and famous
  Tôi luôn mơ được giàu có và nổi tiếng
 • Để biểu thị sự mở rộng vấn để đang nói
  Ví dụ :
  – I got married in the summer of 2000
  Tôi kết hôn vào hè năm 2000
  – This is a picture of my family
  Đây là bức ảnh về gia đình tôi
  – I got a discount of 10 percent
  Tôi nhận được khuyến mãi 10%
 • Dùng để biểu thị số lượng hoặc con số
  Ví dụ :
  – I drank three cups of tea
  Tôi uống 1 tách trà
  – A large number of people gathered to protest
  Rất nhiều người đã tụ tập biểu tình
  – I had only four hours of sleep during the last two days
  Tôi chỉ có 4 giờ ngủ suốt 2 ngày qua
  – He got a perfect score of 10 on his writing assignment
  Anh ấy đạt được điểm 10 hoàn hảo trong bài bài tập viết

To

 • Để chỉ địa điểm, người, đồ vật mà ai đó hay vật gì đó di chuyển đến hay hướng đi của vật gì
  Ví dụ :
  – I am heading to the entrance of the building
  Tôi đang hướng đến lối ra vào của tòa nhà
  – The package was mailed to Mr. Kim yesterday
  Gói hàng đã được gửi đến ông Kim hôm qua
  – All of us went to the movie theater
  Tất cả chúng tôi đi đến rap chiếu phim
  – Please send it back to me
  Làm ơn gửi nó trả lại tôi
 • Để chỉ giới hạn hay điểm kết thúc
  Ví dụ :
  – The snow was piled up to the roof
  Tuyết chất đống lên tới mái nhà
  – The stock prices rose up to 100 dollars
  Giá cỗ phiếu lên tới mức 100 đô la
 • Diễn tả mối quan hệ
  Ví dụ :
  – My answer to your question is in this envelop
  Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh nằm trong phong thư
  – Do not respond to every little thing in your life
  Đừng hưởng ứng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn
 • Để diễn tả thời gian hay khoảng thời gian
  Ví dụ :
  – I work nine to six, Monday to Friday
  Tôi làm việc 9 giờ đến 6 giờ, thứ 2 đến thứ 6
  – It is now 10 to five
  5 giờ kém 10 rồi ( Còn 10 nữa đến 5 giờ)

For

 • Diễn tả công dụng, mục đích
  Ví dụ :
  – This place is for exhibitions and shows
  Nơi này dành cho triễn lãm và trình diễn
  – I baked a cake for your birthday
  Anh đã nướng một cái bánh cho sinh nhật của e
  – She has been studying hard for the final exam
  Cô ấy đã học rất chăm chỉ cho kì thi cuối kì
 • Diển tả lí do giống như “because”
  Ví dụ :
  – I am so happy for you
  Em rất hạnh phúc vì có anh
  – For this reason, I’ve decided to quit this job
  Vì lí do này, tôi đã quyết định bỏ việc
 • Diễn tả thời gian hay khoảng thời gian
  Ví dụ :
  – He’s been famous for many decades
  Anh ấy đã nổi tiếng suốt nhiều thập niên
  – I attended the university for one year only
  Tôi học đại học chỉ có một năm
  – This is all I have for today
  Đây là tất cả tôi dành cho ngày hôm nay

13. Giới từ “With”, “Over”, “By”

With

 • “Với”/”Cùng”
  Ví dụ :
  – I ordered a sandwich with a drink
  Tôi đặt một cái sandwich với đồ uống
  – He was with his friend when he saw me
  Anh ấy đang ở cùng bạn của mình khi anh ấy gặp tôi
  – She has been working with her sister at the nail shop
  Cô ấy làm việc cùng chị gái ở tiệm làm móng
 • “Có”
  Ví dụ :
  – I met a guy with green eyes
  Tôi gặp một gã có đôi mắt xanh
  – People with a lot of money are not always happy
  Người có nhiều tiền không phải lúc nào cũng hạnh phúc
 • “Bằng”
  Ví dụ :
  – I wrote a letter with the pen you gave me
  Tôi đã viết thư bằng cây bút bạn đã cho tôi
  – This is the soup that I made with rice and barley
  Đây là món súp mà tôi đã làn bằng gạo và lúa mạch
  – He cut my hair with his gold scissors
  Ông ấy cắt tóc cho tôi bằng cây kéo vàng của mình
 • Diễn tả cảm xúc
  Ví dụ : He came to the front stage with confidence
  Anh ấy tự tin ước lên phía trước sân khấu
 • Diễn tả sự đồng ý
  Ví dụ :
  – Are you with me?
  Bạn đồng ý với tôi chứ
  – Yes, I am completely with you
  Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn
  – She agrees with me
  Cô ấy đồng ý với tôi

Over

 • Diễn tả sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác
  Ví dụ :
  – Come over to my house for dinner sometime
  Lúc nào đó ghé qua nhà tôi ăn tối
  – They sent over a gift for his promotion
  Họ chuyển món quà đến để chúc mừng anh ấy thăng chức
 • Diển tả chuyển động đi xuống
  Ví dụ :
  – The big tree fell over on the road
  Một cái cây lớn ngã xuống đường
  – Can you bend over and get the dish for me?
  Anh có thể cuối xuống và lấy món ăn giùm tôi ?
 • “Vượt”/”Hơn”
  Ví dụ :
  – This amount is over our prediction.
  Số lượng này vượt quá sự phán đoán của chúng tôi
  –  Kids twelve and over can watch this movie
  Trả em từ 12 tuổi trở lên
  –  The phone rang for over a minute
  Điện thoại reo hơn 1 phút
  –  I worked there over a year
  Tôi làm việc ở đó hơn 1 năm

By

 • “Cạnh”/”Gần”
  Ví dụ :
  – Can I sit by you?
  Tôi có thể ngồi cạnh em ?
  – He was standing by me
  Anh ấy ở cạnh tôi
  – The post office is by the bank
  Bưu điện ở gần ngân hàng
 • Để diễn tả người thực hiện hành động trong câu bị động
  Ví dụ :
  – The microwave was fixed by the mechanic
  Lò vi sóng được sửa bởi người thợ máy
  – The flowers were delivered by a postman
  Hoa được gia bởi người đưa thư
 • Để diễn tả một hành động có múc đích cụ thể
  Ví dụ :
  – You can pass the exam by preparing for it
  Bạn có thể vượt qua bài kiểm tra bằng cách chuẩn bị cho nó
  – I expressed my feeling toward her by writing a letter
  Tôi thể hiện cảm xúc của mình với cô ấy bằng cách viết thư
 • Diễn tả phương tiện, phương pháp
  Ví dụ :
  – Please send this package to Russia by airmail
  Làm ơn gửi gói hàng đến Nga bằng đường hàng không
  – I came here by subway
  Tôi đến đây bằng tàu điện ngầm

14. Liên từ

Liên từ dùng để nối các từ hoặc nhóm từ trong câu
Có 3 loại liên từ :
Liên từ liên kết

 • “And”
  Nghĩa :
  Ví dụ :
  – We are going to a zoo and a water park on the same day
  Chúng ta sẽ đi sở thú và công viên nước cùng một ngày
 • “But”/”Yet”
  Nghĩa : Nhưng
  Ví dụ :
  – I want to go to the stadium, but/yet she wants to go to the movie theatre
  Tôi muốn đi đến sân vận động nhưng cô ấy muốn đi đến rạp chiếu phim
 • “Or”
  Nghĩa : Hoặc
  Ví dụ :
  – Do you want a red one or a blue one?
  Bạn muốn cái màu đỏ hay màu xanh ?
 • “So”
  Nghĩa : Nên
  Ví dụ :
  – This song has been very popular, so I downloaded it
  Bài hát này phổ biến lắm nên tô tải nó về
 • “For”
  Nghĩa : Bởi vì
  Ví dụ :
  – I want to go there again, for it was a wonderful trip
  Tôi muốn đi đến đó lần nữa bởi vì tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời ở đó

Liên từ tương quan

 • “Both/and”
  Nghĩa : Cả…và…
  Ví dụ :
  – She won gold medals from both the single and group races
  Cô ấy dành được huy chương vàng từ cuộc đua cá nhân và đồng đội
  – Both TV and television are correct words
  Cả TV và television đều là từ đúng
 • “Either/or”
  Nghĩa : Hoặc…hoặc…
  Ví dụ :
  – You can have either apples or pears
  Bạn có thể dùng hoặc táo hoặc lê
 • “Neither/nor”
  Nghĩa : Không…cũng không…
  Ví dụ :
  – He enjoys neither drinking nor gambling
  Anh ấy không thích rượu chè bài bạc cũng không
  – Neither you nor I will get up early today
  Bạn không và tôi cũng không dậy sớm hôm nay
 • “Not only/but also”
  Nghĩa : Không chỉ…mà còn
  Ví dụ :
  – Not only red but also green looks good on you
  Không chỉ màu đỏ mà màu xanh cũng hợp với bạn
  – She got the perfect score in not only English but also math
  Cô ấy không chỉ đaạt được điểm số hoàn hảo trong môn tiếng Anh mà còn cả môn toán

Liên từ phụ thuộc

 • “Although
  Nghĩa : Mặc dù
  Ví dụ :
  – Although it was raining, I ran home.
  Mặc dù đang mưa nhưng tôi vẫn chạy về nhà
 • “After”
  Nghĩa : Sau khi
  Ví dụ :
  – I always tell my daughter that she can have dessert after she eats her dinner
  Tôi luôn dặn con gái rằng con phải ăn món trán miệng sau khi ăn tối
 • “Before”
  Nghĩa : Trước khi
  Ví dụ :
  – Before he contacted me, I was going to call him
  Trước khi anh ấy liên lạc tôi thì tôi đang chuẩn bị gọi cho anh ấy
 • “Because”
  Nghĩa : Bởi vì
  Ví dụ :
  – Because he was smart and worked hard, he was able to make a lot of money
  Bởi vì anh ấy thông minh và chăm chỉ, anh ấy có thể làm ra nhiều tiền
 • “How”
  Nghĩa : Bằng cách nào
  Ví dụ :
  – I wonder how you did it
  Tôi tự hỏi bằng cách nào bạn làm được
 • “If”
  Nghĩa : Nếu
  Ví dụ :
  – If it is sunny tomorrow, we can go to the beach
  Nếu mai nắng, chúng ta sẽ đi biển
 • “Once”
  Nghĩa : Một khi
  Ví dụ :
  – Once you see him, you will recognize him.
  Một khi bạn gặp anh ấy, bạn sẽ nhận ra anh ấy
 • “Since”
  Nghĩa : Kể từ
  Ví dụ :
  – I’ve been a singer since I was young.
  Tôi làm ca sĩ kể từ khi tôi còn trẻ
 • “So”
  Nghĩa : Nên
  Ví dụ :
  – He finished his work as fast as possible so that he could leave early.
  Anh ấy hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để có thể về sớm
 • “Until”
  Nghĩa : đến khi
  Ví dụ :
  – Don’t go anywhere until I come back.
  Đừng đi đâu hết đến khi tôi quay lại
 • “Unless”
  Nghĩa : trừ khi
  Ví dụ :
  – You will not pass the exam unless you get a score of 80 or higher
  Bãn sẽ không vượt qua bài kiểm tra trừ khi bạn đạt trên 80 điểm
 • “When”
  Nghĩa : Khi
  Ví dụ :
  – When I came in the room, everyone looked at me.
  Khi tôi đến phòng, mọi người đều nhìn tôi
 • “While”
  Nghĩa : Trong khi
  Ví dụ :
  – Someone called you while you were at the meeting
  Ai đó gọi bạn trong khi bạn đang ở cuộc họp
 • “Where”
  Nghĩa : Ở đâu
  Ví dụ :
  – This is where I came from.
  Đây là nơi tôi đến từ
 • “Whether”
  Nghĩa : Liệu
  Ví dụ :
  – It is time to decide whether we should take action
  Đến lúc quyết định liệu chúng ta có nên hành động

15. Danh động từ và động từ nguyên mẫu (Gerund and Infinity)

A. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND (V-ING) :

– discontinue
– finish
– recommend
– acknowledge
– forgive
– report
– admit
– dislike
– give up (stop)
– resent
– advise
– dispute
– keep
– resist
– allow
– dread
– keep on
– resume
– anticipate
– permit
– mention
– risk
– appreciate
– picture
– mind
– object to
– shirk
– avoid
– endure
– miss
– be worth
– enjoy
– necessitate
– suggest
– escape
– omit
– support
– celebrate
– postpone
– tolerate
– confess
– explain
– practice
– understand
– consider
– fancy
– prevent
– defend
– fear
– warrant
– delay
– feel like
– recall
– detest
– feign
– recollect
– It is no use : không ích gì
– It is no good : không ích gì
– waste / spend: lãng phí, bỏ ra (thời gian, tiền bạc)
– have difficulty / trouble: gặp khó khăn/trở ngại
– can’t help: không thể không
– can’t stand / can’t bear: không chịu đựng nỗi
– look forward to: mong chờ, mong đợi
– It is (not) worth: đáng / không đáng
– be busy :bận
– be used to / get used to : quen

Ex:
– I have finished reading the book.
Tôi đã đọc xong quyển sách rồi
– In order to get high scores in the IELTS exam, he practises listening, speaking , reading and writing skills everyday.
Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS, anh ấy tập kĩ năng nghe, nói ,đọc, viết mỗi ngày

Ngoài ra, Gerund còn được dùng sau các liên từ (after, before, when, while, since,…) và các giới từ (on, in, at, with, about, from, to, without,…).

Ex:
– After finishing my dinner, I watched TV.
– He left without saying a word

B. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ INFINITY (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ):
– agree
– demand
– mean
– seek
– appear
– deserve
– need
– seem
– arrange
– determine
– neglect
– ask
– elect
– offer
– strive
– attempt
– endeavor
-pay
– struggle
– beg
– expect
– plan
– swear
– can/can’t afford
– fail
– prepare tend
– can/can’t wait
– get
– pretend
– threaten
– care
– grow (up)
– profess
– turn out
– chance
– guarantee
– promise
– venture
– choose
– hesitate
– prove
– volunteer
– claim
– hope
– refuse
– wait
– come
– hurry
– remain
– want
– consent
– incline
– request
– wish
– dare
– learn
– resolve
– would like
– decide
– manage

Ex:
– I wish to go home right now.
( Tôi muốn về nhà ngay bây giờ)

– He will agree to pretend to date with me if I promise to do all the home work for him.
(Anh ấy sẽ châp nhận giả giờ hẹn hò với tôi nếu tôi hứa sẽ làm hết bài tập giùm anh ấy)

Các cấu trúc đi với Infinity :

 • It takes / took + O + thời gian + to-inf : Ai mất bao nhiều để làm việc gì

Ex: It takes me 15 minutes to walk from my house to my school.
Tôi mất 15 phút để đi bộ từ nhà đến trường

 • It + be + adj + to-inf : làm … thì …

Ex: It is hard to learn by heart the lesson.
Học thuộc lòng bài học thì khó

 • S + V / be + too + adj / adv + to-inf : quá … để …

Ex: The coffee is too hot to drink.
Cà phê quá nóng để uống.

 • S + V + adj / adv + enough + to-inf : Đủ… để…

Ex: I don’t run fast enough to catch up with him.
Tôi chạy không đủ nhanh để bắt kịp anh ấy.

 • S + find / think / believe + it + adj + to-inf : Thấy/ nghĩ/ tin làm … thì …

Ex: I find it easy to remember 512 kanji in Look and Learn book.
Tôi thấ nhớ hết 512 từ knji từ sác Look and Learn thì dễ.

C. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG ÍT THAY ĐỔI NGHĨA :
– begin
– can’t bear
– can’t stand
– continue
– hate
– like
– love
– prefer
– propose
– start

Ex I started writing / to write the report 2 hours ago.
( Tôi bắt đầu viết báo báo cách đây 2 tiếng)

Let him be, you can continue introducing / to introduce new products.
( Kệ anh ấy đi, cô có thể tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới )

D. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG CÓ NGHĨA KHÁC NHAU :

 • FORGET

– I forgot to pick him up.
(Tôi quên đón anh ấy rồi.)
– I forgot picking him up.
(Tôi quên việc đã đón anh ấy)

 • GO ON

– He went on to work on this medical project.
(Anh ấy ngưng rồi tiếp tục làm dự án y học này.)
– He went on work on this medical project.
(Anh ấy tiếp tục làm dự án y học này)

 • QUIT

– She quit to work here.
(Cô ấy nghỉ việc chỗ khác để làm ở đây)
– She quit working here.
(Cô ấy nghỉ việc ở đây.)

 • REGRET

– I regret not seeing her off.
(Tôi hối hận đã không tiễn cô ấy.)
– I regret to tell you that we can’t hire you.
(Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng bạn không được nhận.)

 • REMEMBER

– She remembered to lock the door.
(Cô ấy quên khóa cửa.)
– She remembered locking the door.
(Cô ấy nhớ là đã khóa cửa rồi.)

 • STOP

– I stopped to buy something to drink.
(tôi dừng lại để mua gì đó uống.)
– I stopped driving.
(Tôi đã dừng lái xe)

 • TRY

– I tried to open the tape.
(Tôi cố gắng mở van nước)
– I tried putting some sugar in the hotspot.
(Tôi thử bỏ miếng đường vào nồi lẩu)

 • NEED

– I need to do my homework now.
( Tôi cần phải làm bài tập ngay bây giờ)
– My homework needs done / to be done now.
( Bài tập của tôi cần phải được làm ngay bây giờ)

E. CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT :
Allow (Cho phép), Permit (cho phép), Advise (khuyên), Recommend (đề nghị) nếu theo sau là động từ thì động từ sẽ thêm “-ing”, còn nếu là túc từ rồi mới tới động từ thì động từ là “infinity”.

 • Allow / permit/ advise / recommend + O + to-inf             

Ex: They allow me to open a company.
Họ cho phép tôi mở công ty.

 • Allow / permit / advise / recommend + V-ing      

Ex: He recommends going to the dentist’s.
Anh ấy đề nghị đến nha sĩ.

Các động từ chỉ giác quan :

hear/ sound/ smell/ taste/feel/ watch/ notice/ see/ listen + O + V-inf

Để diễn ta rằng chúng ta thấy, nghe,… toàn bộ hành động.

Ex: I saw him play soccer yesterday.
Tôi thấy anh ấy chơi đá banh hôm qua( tôi thấy từ lúc anh ấy bắt đầu đến khi anh ấy nghỉ)

hear/ sound/ smell/ taste/feel/ watch/ notice/ see/ listen + O + V-ing

Để diễn tả rằng chúng chỉ thấy, nghe,… hành động lúc nó đang diễn ra.

Ex: I saw him play soccer yesterday.
Tôi thấy anh ấy đang chơi đá banh hôm qua( tôi thấy anh ấy đang chơi, không biết anh ấy bắt đầu hay kết thúc khi nào)

Hy vọng sau bài viết ngữ pháp tiếng anh cho người mới học này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong hành trình chinh phục tiếng Anh nhé!