Home Uncategorized Dây cáp trong tiếng Anh là gì?

Dây cáp trong tiếng Anh là gì?

Dây cáp trong tiếng Anh là gì?

Với câu hỏi Dây cáp trong tiếng Anh là gì?

Trả lời: cable

Tham khảo một số từ vựng liên quan:

 • Cable : dây cáp
 • Cable trench: Rãnh cáp
 • Core : lõi dây đơn
 • Cable ladder: thang cáp
 • Conduit : ống bọc (để đi dây)
 • Cable gland: măng sông đệm cáp
 • Sheath : vỏ cáp điện
 • Cable tray: khay cáp
 • Trunking: máng hộp

Có thể bạn quan tâm: https://vtc.vn/cong-ty-quang-dat-chuyen-thu-mua-phe-lieu-tai-long-an-ar557666.html

Ví dụ một số câu liên quan đến dây cáp

 • If the Internet is a global phenomenon, if we live in a global village, it’s because there are cables underneath the ocean, cables like this -> Nếu Internet là một hiện tượng toàn cầu, nếu ta sống trong một ngôi làng chung, đó là bởi nhiều dây cáp ở dưới đại dương, dây cáp như thế này
 • How much is scrap cable prices today? -> Bảng giá phế liệu dây cáp hôm nay là bao nhiêu vậy?
 • And Simon was working on a new cable, WACS, the West Africa Cable System, that stretched from Lisbon down the west coast of Africa, to Cote d’Ivoire, to Ghana, to Nigeria, to Cameroon -> Và Simon đang nghiên cứu một dây cáp mới, WACS, hệ thống dây cáp Tây Phi, kéo dài từ Lisbon xuống bờ tây của châu Phi, tới Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Cameroon
 • The protocol used for maintaining timing synchronization is specified in IEEE 802.1AS, which is a very tightly-constrained subset of another IEEE standard (IEEE 1588), with extensions to support IEEE 802.11 and also generic “coordinated shared networks” (CSNs – examples include some wireless, coaxial cable, and power line technologies) -> Đây là một tập con của một tiêu chuẩn IEEE khác (IEEE 1588), bị ràng buộc rất chặt chẽ, và có phần mở rộng hỗ trợ IEEE 802.11 và các mạng “coordinated shared network” (CSN, mạng được chia sẻ và phối hợp) chung (ví dụ CSN bao gồm một số công nghệ không dây, cáp đồng trục và dây dẫn điện)
 • We’re at Grayson’s Electric Cable Scarp yard -> Tụi em đang ở bãi phế liệu dây cáp điện Grayson.

Chủ đề ngày hôm nay đã trả lời câu hỏi dây cáp trong tiếng Anh là gì? và một số từ vựng liên quan, cùng Letstalkenglish học tiếng Anh bạn nhé!

Xem thêm một số trang mạng xã hội liên quan: