Home Uncategorized Xe quá tải và thừa cân và tải trọng

Xe quá tải và thừa cân và tải trọng

Dự án thí điểm ghép đôi
Việc gia hạn hạ tầng giao thông và cơ sở hạ tầng đang thu hút sự quan tâm từ ngành công nghiệp để tham gia vào một dự án thí điểm sẽ thử nghiệm một loại hitch mới có tiềm năng làm tăng đáng kể sự ổn định và an toàn của kết hợp xe tải siêu trường siêu trọng và xe kéo, đồng thời nâng cao năng suất. Theo thí điểm này, các kết hợp xe tải và xe kéo được trang bị một trục kéo được chấp thuận sẽ được phép di chuyển với trọng lượng gia tăng (đối với xe moóc ngựa tridem), và với bù đắp mở rộng.

Xem thêm: vận chuyển văn phòng trọn gói

Chương trình kết hợp xe dài
Xe kết hợp dài được phép hoạt động theo giấy phép di chuyển đặc biệt tại tỉnh Nova Scotia. Một chiếc xe kết hợp dài là một cấu hình xe thương mại có một đơn vị máy kéo kéo hai nửa rơ moóc có chiều dài đầy đủ. Xe kết hợp dài có chiều dài tối đa 40m, trong khi nửa rơ moóc máy kéo chỉ có chiều dài 23m và các cấu hình tàu khác chỉ có thể dài 25m. Do độ dài bổ sung, có các mối quan tâm về an toàn, hiệu suất và cơ sở hạ tầng khác nhau phải được giải quyết. Thông tin thêm về chương trình xe https://vanchuyenquakhoquatai.net/ kết hợp Long có thể tìm thấy ở đây .

Xem thêm: https://anhvandoanhnghiep.com/trong-luong-va-kich-thuoc-xe