Home Uncategorized Những trường đại học hàng đầu tại Tây Ban Nha

Những trường đại học hàng đầu tại Tây Ban Nha

Những trường đại học hàng đầu tại Tây Ban Nha

Có hàng trăm trường đại học ở Tây Ban Nha và nhiều trường được quốc tế công nhận là xuất sắc. Nhưng nếu bạn không chắc chắn trường đại học nào học tốt nhất với sinh viên quốc tế như bạn, thì chúng tôi đã có một danh sách cho bạn ở đây. Để giúp thu hẹp quyết định của bạn, đây những trường đại học tốt nhất ở Tây Ban Nha dành cho sinh viên quốc tế.

Đại học Barcelona

Đã mở cửa vào năm 1450, Đại học Barcelona là một trong những trường lâu đời nhất của Tây Ban Nha (có niên đại hơn Hoa Kỳ) Và xếp hạng tốt nhất trên toàn thế giới. Nó có một hồ sơ theo dõi của các học giả xuất sắc hàng đầu, với quyền khoe khoang là trung tâm nghiên cứu chính ở tất cả Tây Ban Nha (không đề cập đến chiến thắng Đại học tốt nhất của Tây Ban Nha vào năm 2011). Nó được Bộ Giáo dục Tây Ban Nha công nhận vào năm 2009 là một Cơ sở Xuất sắc Quốc tế, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của một thế giới toàn cầu hóa.

Đại học tự trị Madrid

Đại học tự trị Madrid (hay gọi tắt là UAM) có thứ hạng hàng đầu là một trong những loại kem của các trường đại học trồng trọt ở Tây Ban Nha và được biết đến là một trong 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới. UAM tự hào nắm giữ sự công nhận từ các tổ chức nổi tiếng như El Mundo, Bổ sung Giáo dục Đại học Thời đại và Xếp hạng Học thuật của các trường Đại học Thế giới. Giống như Barcelona Tech, UAM có một khuôn viên bền vững với môi trường để chia sẻ với hơn 30.000 và 1.000 sinh viên quốc tế. Nếu đây là lần đầu tiên bạn học tập tại một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, UAM có một lớp học ngôn ngữ và văn hóa tuyệt vời với các lớp không quá 15 sinh viên để đảm bảo sự chú ý của từng cá nhân.

Đại học Granada

Đây là trường đại học có 13% dân số sinh viên đến biên giới bên ngoài Tây Ban Nha và gần 800 thỏa thuận trao đổi với các trường đại học và tổ chức trên toàn thế giới nơi sinh viên tham gia vào 58 chương trình đại học và 78 chương trình thạc sĩ. Mỗi chương trình đều được trang bị tốt với các dịch vụ trong và ngoài khuôn viên trường, và trường đại học nằm ở vùng khí hậu ôn hòa gần núi và không xa biển Địa Trung Hải.