Home Uncategorized Cách luyện ngữ điệu tiếng anh

Cách luyện ngữ điệu tiếng anh

Để nói tiếng Anh trôi chảy, bạn phải rèn luyện kỹ năng nghe và kỹ năng nói dựa trên giọng điệu và cách phát âm.

Để bắt đầu, hãy quyết định xem bạn muốn nói tiếng Anh với giọng Anh – Anh hay Anh – Mỹ, hay ngữ điệu của một quốc gia mà bạn ngưỡng mộ nói tiếng Anh. Sau đó, hãy bắt đầu luyện tập bằng cách nghe các cuộc trò chuyện trực tuyến. Lưu ý: tạm dừng và lặp lại những gì người nói đang nói là cách tốt nhất để cải thiện khả năng nghe của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đuổi theo người nói mà không dừng lại và ghi âm giọng nói của chính bạn để so sánh với người nói.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb