Home Uncategorized Các ngôi trong tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngôi thứ nhất là cấu trúc ngữ pháp cơ bản và tiền đề có thể hỗ trợ mỗi người học tiếng Anh chuẩn bị cho nền tảng tiếng Anh vững chắc hơn. Bởi vì việc nắm vững các ngôi sao có tác động đáng kể đến việc sử dụng các thì, động từ, danh từ và các khái niệm khác, người học tiếng Anh trước tiên phải nắm vững ngôi thứ nhất trước khi chuyển sang các chủ đề khác. Do đó, IGE IELTS sẽ tổng hợp lại toàn bộ kiến thức về các vị trí trong tiếng Anh trong bài viết này để bạn đọc tiện theo dõi và nhanh chóng bổ sung những kiến thức còn hổng.

Người, còn được gọi là đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, là đại từ được dùng để gợi ý, đại diện hoặc thay thế một danh từ để chỉ người và vật khi chúng ta không muốn đề cập một cách rõ ràng hoặc lặp lại. những từ đó
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb