Home Uncategorized Taxi tải tiếng Anh là gì?

Taxi tải tiếng Anh là gì?

Taxi tải tiếng Anh là gì?

Taxi tải tiếng anh là Load Taxi

Xe tải là loại phương tiện được chuyên dùng nhiều trong vận chuyển hàng hóa theo đơn hàng hợp đồng định trước. Người muốn hành nghề lái xe tải phải đảm bảo đủ các trang bị loại bằng lái xe ô tô với hạng xe tương ứng (từ hạng C trở lên), có đủ sức khỏe và kinh nghiệm lái xe an toàn.

Lái xe tải có thể làm việc theo hợp đồng tại các công ty và nhận lương, hưởng chế độ đãi ngộ hàng tháng theo thỏa thuận hoặc làm việc tự do từ các mối quan hệ, từ uy tín trong công việc của bản thân.