Home Uncategorized Phí vận chuyển tiếng Anh là gì?

Phí vận chuyển tiếng Anh là gì?

Phí vận chuyển tiếng Anh là gì?

Phí vận chuyển tiếng anh là Transport fee

Phí vận chuyển là khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để người này vận chuyển hàng theo những điều kiện mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng vận chuyển.

Thông thường phí vận chuyển bao gồm hai phần: phí vận chuyển cơ bản và phí vận chuyển phụ thêm. Phí vận chuyển cơ bản là khoản tiền không thay đổi đã được ấn định trong hợp đồng; phí vận chuyển phụ thêm là khoản tiền mà người thuê vận chuyển trả thêm cho người vận chuyển, khoản phụ thêm này có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trọng lượng hàng quá tải, vận chuyển vượt quá độ dài của quãng đường mà các bên đã thoả thuận, phụ thêm vì đồng tiền mất giá…