Home Uncategorized CÁCH NÓI VÀ VIẾT KHÔNG CÓ CHI TRONG TIẾNG ANH

CÁCH NÓI VÀ VIẾT KHÔNG CÓ CHI TRONG TIẾNG ANH

CÁCH NÓI VÀ VIẾT KHÔNG CÓ CHI TRONG TIẾNG ANH

Trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay, tiếng Anh chính đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế cũng như là một chuẩn mực cho mọi người đế hội nhập với thế giới, với cộng đồng quốc tế. Nhằm trang bị cho các bạn các kiến thức tiếng anh đặc biệt trong giao tiếp, hôm nay letstalkenglishcenter.com xin gửi đến bài học bổ ích ngày hôm nay nhằm để đáp lại lời cả ơn : Cách nói và viết không có chi trong tiếng Anh.

Để nói “không có chi” trong tiếng Anh, chúng ta có 3 cách nói sau:

1. You’re welcome

  • Phiên âm : /juə ‘welkəm/
  • Cách dùng : “You’re welcome” được dùng để đáp lại lời cảm ơn.

2. Don’t mention it

  • Phiên âm : /dɔnt ‘men∫n it/
  • Cách dùng :” Don’t mention it” được dùng để đáp lại lời cảm ơn.

3. Not at all

  • Phiên âm : /nɔt ət ɔ:l/
  • Cách dùng :”Not at all” được dùng để đáp lại lời cảm ơn hay bất kì hình thức thể hiện lòng biết ơn nào.

 

Đó là tất cả của ngày hôm nay. Sau bài học này, chắc mọi người đã nắm được hết cách nói và viết không có chi trong tiếng Anh rồi phải không nào! Hãy cố gắng tiếp tục nhé! Sự tiến bộ của mọi người luôn là niềm vui lớn nhất của letstalkenglishcenter.com.