Home Uncategorized Bánh trong tiếng anh là gì?

Bánh trong tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh, một số loại bánh được đề cập đến.

Crepes / kreip / kreip / kreip / kreip / kreip

Bánh quy (‘biskit /) là một loại bánh quy. English Sweet Bread (SGV) Biscuit / ‘biskit /: Bánh quy là một loại bánh quy.

Bánh quy là một loại bánh quy (/ pretsl /).

Bánh mì cuộn (/ ‘roul /) là một tên gọi khác của bánh mì tròn.

Bánh mì tròn là một loại bánh mì (/ ‘beigl /).

Bánh tét (/ ta: t /) là tên của loại bánh trái.

Pitta (phát âm là “pite”) là một loại bánh mì dẹt trong tiếng Hy Lạp.

Từ tiếng Pháp croissant (/ ‘kwAspn /) có nghĩa là “bánh sừng bò.”

Một chiếc bánh nhân mứt (pai) là một loại bánh.

Cuộn Thụy Sĩ (swis roul / swis roul / swis roul / swis roul / swis roul / s

Bánh mì Pháp (frent bred) là một loại bánh mì được sản xuất tại đất nước Pháp.

Hướng dẫn tiếng Anh để chuẩn bị bánh mì ngọt.

Trên một bề mặt sạch, lăn một miếng bột.

Vẽ đường trên bề mặt sạch hoặc bằng chốt lăn.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb