Home Uncategorized 11 chủ đề nói tiếng anh thường gặp trong thu mua phế liệu

11 chủ đề nói tiếng anh thường gặp trong thu mua phế liệu

Học tiếng anh chưa bao giờ là khó

Chủ đề 1: Bạn có loại phế liệu nào muốn bán? => What kind of scrap do you want to sell?

Chủ đề 2: Bạn muốn bán giá bao nhiêu? => How much do you want to sell?

Chủ đề 3: Bạn muốn thu về mức hoa hồng là bao nhiêu? => How much do you want to earn?

Chủ đề 4: Bạn có loại phế liệu nào muốn bán? => What kind of scrap do you want to sell?

Chủ đề 5: Bạn muốn bán giá bao nhiêu? => How much do you want to sell?

Chủ đề 6: Bạn muốn thu về mức hoa hồng là bao nhiêu? => How much do you want to earn?

Chủ đề 7: Loại phế liệu đồng này bạn muốn bán bao nhiêu? => What kind of copper scrap do you want to sell?

Chủ đề 8: Loại phế liệu nhôm này bạn muốn bán bao nhiêu? => What kind of aluminum scrap do you want to sell?

Chủ đề 9: Loại phế liệu inox này bạn muốn bán bao nhiêu? => What kind of stainless steel scrap do you want to sell?

Chủ đề 10: Loại phế liệu sắt thép này bạn muốn bán bao nhiêu? => What kind of iron and steel scrap do you want to sell?

Chủ đề 11:  Loại phế liệu vải này bạn muốn bán bao nhiêu? => What kind of fabric scrap do you want to sell?

Cùng xem các công ty thu mua phế liệu được xếp hạng tại HCM tại đây:
https://top10tphcm.com/top-10-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm 

Hoặc liên hệ để được nói chuyện trực tiếp bằng tiếng anh với những người thu mua phế liệu tại   https://phelieulocphat.vn/ 

Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn muốn luyện nói tiếng anh.